הבימוי שמגיע ממבט גברי על הסיטואציה הכה קריטית, בחייהן של נשים רבות, מנמיך את התסריט וממקד את המצלמה בריטואלים ושתיקות ...