קרן מור בתפקיד סופי, עושה את אחד מתפקידיה היפים בקולנוע. על אף שהשדה הוא פרי מעשייה פנטסטית רחוקה, היא מצליחה ...