מודל ההורות שמודגם בסרט, בבימוייו דסטין דניאל קרטון, הוא תמונת ראי הפוכה של "הורות ההליקופטר" של זמננו וניכר שעם כל ...