סרטה של הבמאית לימור שמילה בא לשבור את המוסכמות השמרניות של הקולנוע הישראלי ולהראות דימויים אמיתיים יותר ויחסי כוחות בין ...