החיים האלה, זוהי למעשה, יחידה תסריטאית שפורקה לחמשה פרקים, כדי שאלה יתלכדו בהקשר אחד ספציפי, ויתלכדו לבסוף, לאמת אחת. המערכה ...