שיל בטור האישי מדברת על ביקורות ועקיצות בראיה בין -דורית. ...

שילי פרלמן מדברת על ביקורת בונה.. שלפעמים יכולה.. להרוס. ...