החיים האלה, זוהי למעשה, יחידה תסריטאית שפורקה לחמשה פרקים, כדי שאלה יתלכדו בהקשר אחד ספציפי, ויתלכדו לבסוף, לאמת אחת. המערכה ...

אי אפשר להתעלם, שמתוך 226 כותרי סרטים שספרתי, ברצועה בת ה-60 דקות, מופיעים 208 סרטי גברים-במאים, 3 סרטים משותפים בבימוי-לגברים ...

בחור קתולי, משותק פוליו מהצוואר ומטה ובעל בהירות מחשבה מחפש מזור לבתולים שלו.. ייסורי הבתולין חזקים אך מנגד העכבות,סיפור החיים ...