"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו...". גם אני חייבת לראות את עצמי. יוצאת ממצרים. ערב פסח תשע"ה. ...