"באותם זמנים כל יום היה חג. אך יצאו מהבית וכבר החלו להשתולל, והכל היה יפה כל כך, במיוחד בלילה, וכשחזרו ...