העדינות הזו של חטאב פועלת לטובתה בסרט הביכורים העדין ודל התקציב ״בין העולמות״ בו חטאב משרטטת בקווים עדינים כאב ולעיתים ...

על רקע המציאות הקשה של פיגועים בירושלים, בעודו שוכב פצוע, בתרדמת בבית החולים, מערבולת של אהבה, משפחה ודת מסתחררים להם ...