מצליחנים מעוררים סקרנות ועניין. אולי מפני שאנו רואים בהם מקור להשראה, מקור לחיקוי או אולי רוצים לחוש קצת מזוהר הכוכבים ...