צהרי שישי של חופש גדול, אימא ובת עם חיבה עזה למטבח בכלל ולסושי בפרט יוצאות ללמוד את רזי המאקי והאינסייד ...