שנת 2016 הייתה טובה אליי אבל לקראת סיומה אני בוחרת להיפטר מדבר אחד שגרם לי לתחושת החמצה ולאמץ את השמחה ...