איך בחרנו לחתל בחיתולים רב פעמיים במקום להשתמש בחיתולים חד פעמיים והתמכרנו לעניין ...