זה כל הזמן מדהים מחדש לראות עד כמה החיים במדינה הם דבר אשר קשור אל המוני חוקים ותקנות שיכולים לסבך ...