החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (להלן: "החוק") נתן תקווה לבני זוג שהפנסיות שצברוו היו הרבה יותר נמוכות ...