כולם מכירים את החשיבות הרבה לרכישת ביטוח מבנה, היום גם אלו השוכרים דירות מקפידים לרכוש ביטוח מבנה להגנה מפני מקרים ...