ביטוח תאונות תלמידים - מה זה אומר? על מי הוא חל? באילו תנאים? ומה עלינו לעשות בכדי לממש את זכויות ...

מה קורה אם ילדינו נפצעים במהלך שנת הלימודים בבית הספר או מחוצה לו, מי זכאי לביטוח תאונות תלמידים, מתי ואיפה ...