מהו ביטוח אמבולטורי? איזה טרנד מחוללים חידושי הרפואה, מי מוביל אותו, ומה הקשר לחודש נובמבר? כתבת קיץ על ביטוח בריאות ...