פרשת הארווי ויינשטיין מולידה גל חדש של עדויות של נשים מפורסמות על תקיפות מינית מצד במאים אחרים. כעת הזמרת ביורק ...