התחושה שלא מבינים אותי, הכמיהה לקשר, לאמפטיה היא,אולי אחת הטרגדיות הקיומיות של האדם. ...