בבחירות האילו יותר חשוב לסיים תקופה אלימה. במקום להעביר את העם למקלט ל׳עם מוכה׳, נעביר את ראש הממשלה ואשתו להליכה. ...