הקטנה חזרה מבית הספר ואמרה שקבעה בחמש פגישה עם חבר. במחשב. באינטרנט. במיקמק. "אבל יש לנו הצגה", הזכרתי לה. "לא, ...