בזמנו הגדולה ביקשה ממני חברות ולא הייתה מאושרת ממני. נמנעתי מאז ועד היום להתערב לה בשיחות,להגיב או להדגים בדל הוכחה ...