אם כמבוגרים אנחנו מסוגלים לזהות פרסומת ולנטרל את השפעתה, הרי שאצל ילדינו זה אחרת. מה קורה כשילדינו נתקלים בפרסומת, ולא ...