אידאל בטיחות בעבודה מתמחים ב: * ממונה בטיחות,מנהלי עבודה ומהנדסים עבור:מפעלים,ארגונים,מוסדות חינוך ועוד… * תיק שטח כיבוי אש לרישוי עסקים ...