בשבת נקלע בן זוגה של סמדר לתאונה קשה. יש מי שיגיד שהעובדה שהוא ובתם הפעוטה יצאו ממנה בחיים היא בגדר ...