ומה לדעתכם היו עושים יוכבד ועמרם אילו היה בידיהם לבחור את מין היילוד בימים ההם של גזרות פרעה ולפני הולדת ...