בוחרים וילונות … רגע, רגע נכנסים אחד אחד והכי חשוב… מוגנים מינה חיימוביץ – סטודיו אורנה ומינה   ...