אז … אתה צריך לקנות בית? בחירה, מצאת את זה – אולי אז הגבלנו את זה למטה … לפי אורבן ...