תוצאות הבחירות בארה"ב, חיסול מידי של הקפיטלזים? אין ספק, אולי זה לא ברור לכ-ו-ל-ם, הקפיטליזם החזירי המשתכלל מידי יום ...