החיים הם נסיעה אחת מתמשכת, הילדים שלנו מתחילים "לנהוג" בגיל צעיר, טור אישי של שילי על הדרך ועל האופן בו ...