בחיים יש עבר… הוא לא תמיד משנה העתיד… אבל הוא לפעמים מקבע ההווה…. שגם הוא בשלב מסויים יחד איתנו ...