בשפה נפלאה לעיתים גבוהה לפעמים תלמודית וברוב הזמן אירונית,מעביר חיים באר ביקורת על הספרות העברית ומקומה בין אנשי הרוח והסופרים. ...