אחת הבחורות בתמונה לא רצתה להסיר את התמונה מהרשת, למרות החברות שנגמרה, אז היא עלתה על רעיון מקורי. התצלום הפך ...