אני דורש להבין מה פשר הדבר הזה שעובר עלי כאן! כלומר בן אדם מת, עובר דרך מנהרה לבנה בוהקת, ללא ...