מדי שנה מושלכים בישראל 2.4 מיליון טון מזון, שהרבה ממנו ראוי למאכל. במדינה בה 19% מהאוכלוסייה חיה באי ביטחון תזונתי, ...