קובץ סיפורי עם בורמזים, שליקט יאן-פיליפ סנדקר במסעותיו בבורמה במהלך השנים בהן ערך מחקר לספריו בסדרה הבורמזית המצויינת ...