היום התגשם לי חלום! מכתב לבורא עולם שאני כתבתי, התפרסם בעיתון "לאשה" במדור "המכתב שלא נכתב". מאד התרגשתי שהוא נגע ...

ראיתי נהר ארוך ומפותל, משנה מסלולו וממשיך במסעו על פני האדמה, מימיו רוחשים כמו מן לחש, מסתודדים עם הניקרה בדרכם, ...