דברים רעים יקרו אם אנו מבלים יותר מדי זמן סביב אחד את השני ...