מגילת רות היא סיפור של ניצחון גדול, של ניצחון הטוב והחסד. ניצחון ההתמדה והרצון האישי. מגילת רות היא התיקון שלנו. ...