האקתון יום האישה 2017 בסימן #גבריםעושיםשוויון אסף גברים ונשים מצמרת העולם הכלכלי והפוליטי לדיון בשוויון מגדרי בראי הכדאיות הכלכלית והחברתית ...

מיזם #גבריםעושיםשינוי מכוון לשנות את המשחק כולו ולא רק את כלליו והמשחק החדש אינו של הנשים בלבד, אלא שיתוף פעולה ...