מה עושים עם הילדים בחום הגדול? פעילות במים או במזגן, גם לקטנים וגם לגדולים: יצירה, תערוכה ופארק מים ...