כבר לפני שנים כשביקרנו עם חמי שעדיין היה בחיים טעמתי בולמיקאס בביתה של חברה   בטורקיה .   עוזרת ...