"במחלקה לא מצאו לנכון להפריד בין האנורקטיות לבולמיות. כאשר היו מביאים לי אוכל, הייתי מגניבה את המזון לבולמית ששכבה לצדי". ...

שניהם כבר תהו על הלבוש הקבוע האחיד של מיטתי. ולרגע לא עלה בדעתם שמדובר בהחלפה יומיומית, כביסה אדוקה, וטקס שלם ...

הפרעות אכילה הפכו בשנים האחרונות שכיחות כל כך עד שלפעמים אנחנו שוכחים שצריך לטפל בבעיות האלה, לקחת עליהן אחריות, שליטה, ...