שם במקום הקטן שנקרא בולכוב קיבלו דניאל ואחיו אומדן כלשהו על גודל המשימה שהציבו לעצמם, למצוא שישה איש שאבדו בין ...