\\ אחרי דיון לילי מרתוני וסוער הושגה פשרה – 5 בוגרות קורס טיס יקבלו היום דרגות, אך רק לאחר שיוכיחו ...