המלצה חמה : הצגה קסומה, ללא מילים, על סיפור בין ילד לעץ. הצגה שבה לתפאורה יש חלק מרכזי בהצגה. ...