שנים יפות עברו עליהן, והן מותירות שובל זכרונות מאחוריהן.. ועכשיו הגיע הזמן להיפרד, כי הילדות גדלו.. אבל כואב לנו מדי ...