אצל הספרדים בוייקוס זה חלבי אצלי הוחלט להפכם לבשרי ובשלבים קוצצו בצלים, נקלו חצילים ופלפלים וקוצצו הבשר טוגן ...